Kommiteé möten gällande bostadsföreningen på Monte de los Almendros

Mötena kommer att börja kl 16.00 och kommer att hållas i mötes rummet under administrationens kontor. Alla ägare är välkomna att delta.