Nödvändiga Dokument för låntagare

  • Pass/ residenskort om du är spansk resident (DNI) eller ditt skattenummer (NIE) för icke-residenter
  • Personlig bankinformation över de sista 6 månaderna
  • Dina senaste löneavi plus
  • Om du är självständig, de 2 sista årens bokslut
  • Föregående års självdeklaration
  • Bevis på andra inkomster, som du vill låna mot
  • Kopia på hyreskontrakt vid köp av hyresfastighet
  • Detaljer över pensionsinkomster