Kostnader vid köp av fastighet i Spanien

Skatter

Om huset vidaresäljs, måste köparen betala en överföringsskatt på 7% till 8 % av den köpesumma, som angetts i lagfarten. Överföringsskatten är 7 % på egendomar med ett värde upp till 400.000 €. Från och med mars 2010 är denna skatt 8 % för den summa som överskrider 400.000 €. Det betyder att för ett hus som kostar 400.000 € blir överföringsskatten 7 %, d v s 28.000 €. Om huset kostar 600.000 € skulle du betala 7 % på de första 400.000 € ( 28.000 €) och 8 % på de resterande 200.000 € (16.000 €) Det betyder att överföringsslatten på ett hus värt 600.000 € blir 44.000 €.

Om säljaren är byggherre av fastigheten och det är första försäljningen av fastigheten betalar köparen i stället för överföringsskatten VAT på 8% på det pris som anges i lagfarten. VAT-skatten betalas direkt till säljaren och en stämpelavgift på 1% måste betalas till den lokala skattemyndigheten inom 30 dagar efter köpet av köparen.

Avgifter

Vid sidan om dessa avgifter tillkommer notarieavgiften för uppsättandet av lagfarten. Dessa avgifter beror på det angivna fastighetspriset. Om fastigheten kostar 625,000 Euros, skulle dessa avgifter uppgå till ca 780 Euros. Dessutom tillkommer en avgift för registreringen av köpet. Denna avgift beror också på köpesumman. Vanligtvis är det mindre än hälften av vad notarien kostar. Om du har valt att kontakta en advokat så är deras honorar för det mesta 1% av försäljningspriset och då registerar de köpet. Om du inte använder dig av en advokat eller om du ansöker om ett lån, då måste du betala ett ombud, som hämtar handlingarna, betalar skatterna och tar hand om registreringen. Ombudens avgifter (gestorìa på spanska) varierar lite, beroende på köpesumman, men brukar ligga på ca 250 €.

Om du begär ett spanskt lån, måste du betala bankens uppläggningsavgift, vilken i bästa fall uppgår till ca 0,5% på lånesumman eller 1 % i normala fall. Till uppläggningskostnaden kommer kostnaden för värderingen plus kostnader för registrerings- och notariehandlingar angående lånet plus kostnader för ombudet, som banken ger i uppgift att hämta handlingar för köpet och lånet, att betala skatterna och ta hand om registreringen.Här får man igen räkna med en kostnad på ca 250 € till ombudet per handling.

I vanliga fall kan man räkna med en kostnad av ca 7,5% av köpesumman ,om du köper en egendom utan att ta lån och utan hjälp av advokat och egendomen inte kostar mer än 400.000 €. Om huset kostar mer än 400.000 € och du betalar kontant då skulle de totala kostnaderna för köpet bli ca 8%-8,5%. Om du tar ut ett lån på huset kan dess avgifter komma upp till 10 %. Vi kan hjälpa till med att ta fram de exakta kostnaderna beroende av priset på den egendom du är intereserav av och på lånets storlek.