Skatteavdrag för kapitalvinst och innestående skatt för icke-residenter

Två mycket viktiga förändringar trädde i kraft i januari 2007, vilka innbär att köp av fastighet i Spanien nu är en ännu bättre investering för icke-residenter.

Den första av dessa förändringar är en säkning av vinstskatten vid försäljning av fastighet i Spanien från 35% till 18% för icke-residenter. Detta innebär att vinstskatten nu är lika för både residenter och icke-residenter.

Den andra förändringen är en sänkning från 5% till 3% av den tillbakahållna skatt, vilken en köpare måste betala till skattemyndigheten med hänsyn till kommande vinstskatt om säljaren är icke-resident. Om en icke-resident vill införliva sin fastighet i ett spanskt företag, då skulle försäljningen av den fastigheten inte beröras av den 3%-iga tillbakahållna skatten. Istället skulle den beräknade skatten bli den lägre av antingen den 18%-iga vinstskatten eller de 3% av köpepriset.