Beräkning av hypotekslån

Anmärkning: den utförda kalkylen och dess resultat är endast ungefärliga.